Languages : TurkishRussianPersian
شماره تماس : ۳۲۲۰۱۷۱۲-۰۳۱

تکنیک های ضدعفونی و استفاده مجدد از تاج های ضد زنگ: بررسی در میان دندانپزشکان مخصوص اطفال هند

///تکنیک های ضدعفونی و استفاده مجدد از تاج های ضد زنگ: بررسی در میان دندانپزشکان مخصوص اطفال هند

تکنیک های ضدعفونی و استفاده مجدد از تاج های ضد زنگ: بررسی در میان دندانپزشکان مخصوص اطفال هند

به این مقاله رای دهید

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه تعيين الگو و ميزان استفاده مجدد از تاج فولاد ضد زنگ (SSC) در سيني و روشهای مورد استفاده برای عفونت زدایی در میان دندانپزشکان مخصوص اطفال هندی بود.

طرح مطالعه: پرسشنامهها شخصا به ۱۰۰ دندانپزشک اطفال انتخاب شده به صورت تصادفی در هند تحویل داده شد. پرسشنامه به سه بخش تقسیم شد. در بخش اول، جمعیت شناسی برای تعیین خصوصیات جمعیت نمونه مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم به الگوی استفاده مجدد SSCs با توجه به سایز پرداخت. در بخش سوم، روشهای کنترل عفونت متقاطع از جمله تمیز کردن، استرلیزه کردن، و آموزش برای ارزیابی سطح عمومی انطباق انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 انجام شد.

نتایج: اکثر پاسخ دهندگان (۹۸٫۹۲%) بصورت روتین پس از استفاده از تاج مجدد از آن استفاده کردند. تنها یک پاسخ دهنده پس از کارگذاری و استفاده از تاج ا آنها را از بین برد. استفاده از آتوکلاو (۲۵%) معمو­ل­ترین روش استفاده شده در عفونت زدایی تاجها در بین پاسخ دهندگان بود.

نتیجه­گیری: اکثریت دندانپزشک اطفال شرکت کننده از تاجهای دوباره استفاده شده که در دهان قرارداده شدهاند مجدد استفاده میکنند. با این وجود، تنوع زیادی در روشهای استفاده شده برای ضد عفونی کردن همان ها وجود دارد. این امر نیازمند تحقیقات بیشتر برای فراهم آوردن دستورالعمل هایی برای بهترین روش ضدعفونی می­باشد.

ادامه مقاله در لینک زیر:

http://aww.su/fanHc

2017-10-24T10:56:55+00:00 جولای 11th, 2017|مقالات|