Languages : TurkishRussianPersian
شماره تماس : ۳۲۲۰۱۷۱۲-۰۳۱

ترالی اورژانس PTR44

///ترالی اورژانس PTR44
ترالی اورژانس PTR44 2017-12-14T09:51:04+00:00

Project Description

5 (100%) 8 votes

ترالی اورژانس

در بیمارستان ها ، مراکز اورژانس و در حالت کلی در هر اورژانس می بایست یک ترالی مجهز به داروها و تجهیزات مرتبط با آن موجود باشد که به آن ترالی اورژانس گفته می شود . ترالی اورژانس واحدی متحرک با هدف حیاتی برای احیای قلبی ریوی طراحی و ساخته می شود . مسئول ترالی اورژانس حتما باید پس از هربار استفاده از ترالی اورژانس تمامی داروها و تجهیزات مصرفه شده را کنترل و جایگیزین نماید و در موقع تحویل ترالی اورژانس چک لیست مربوطه به مسئول بعدی ترالی اورژانس تحویل دهد.

بهترین ترالی اورژانس ساخت ایران

شرکت رادطب نقش جهان برترین شرکت تولیدکننده تجهیزات هتلینگ بیمارستانی افتخار دارد با کیفیت ترین ترالی اورژانس در کشور را به جامعه پزشکی کشور ارائه دهد. ترالی اورژانس ساخته شده در رادطب با بالاترین کیفیت مواد و متریال تولید شده و در چندین مرحله مختلف تحت نظارت و کنترل کیفی قرار گرفته است تا همکاران عزیزمان در اورژانس بتوانند از ترالی اورژانس ارائه شده توسط شرکت رادطب بهترین بهره را ببرند.

ترالی اورژانس رادطب

در مدل طراحی شده جدید ترالی اورژانس شرکت رادطب نقش جهان تغییری در طراحی و ساخت این ترالی در دستور کار قرار گرفت . این ترالی همانند کلیه ترالی اورژانس های اروپایی و کشورهای پپیشرفته ، مجهز به قفل ساده ای می باشد که پس از باز شدن قفل قابل شناسایی و رهگیری بوده و اگر قفل در طول شیفت باز نشده باشد ، نیازی به چک کردن ترالی در پایان شیفت نیوده و به کارها سرعت می بخشد .

ترالی اورژانس
دفترچه ترالی اورژانس