کابینت زمینی همراه با پایه و صفحه PCA25A

2017-07-12T15:01:33+00:00

ابعاد سفارشی ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴ قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت قابل استفاده درCSSD بیمارستان ها وCSR کلینیک ها قابل استفاده در اتاق گچ گیری قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی دارای درهای [...]

کابینت دیواری درب دار با سقف شیبدار PCA25B

2017-07-12T15:01:38+00:00

ابعاد سفارشی ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴ قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها وCSR کلینیک ها قابل استفاده در اتاق گچ گیری قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی دارای [...]

کابینت دیواری بدون درب با سقف شیبدار PCA25C

2017-07-12T15:01:45+00:00

ابعاد سفارشی ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴ قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها قابل استفاده در اتاق گچ گیری قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی [...]