نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث

  • نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث
  • نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث
  • نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث
  • نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث

اطلاعات بیشتر

  • زمان برگزاری :از شنبه 11 آذرماه تا 13 آذرماه 1396

  • محل برگزاری : جزیره زیبای کیش

حضور پررنگ و قدرتمند شرکت رادطب نقش جهان در نمایشگاه بین المللی هرمز هلث، جزیره زیبای کیش

از شنبه 11 آذرماه 1396 تا دوشنبه 13 آذرماه 1396

ساعت بازدید: 17 الی 22