افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی گیلان

  • نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان گیلان
  • نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان گیلان
  • نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان گیلان
  • نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان گیلان

مراسم افتتاحیه پنجمین دوره نمایشگاه تجهیزات پزشکی استان گیلان با حضور جناب آقای فرزام صفت معاون محترم استانداری ، دکتر منعم ریاست محترم سازمان همیاری و شهرداریهای استان گیلان با حضور شرکت رادطب نقش جهان