گواهینامه ها

  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت تجهیزات پزشکی
  • گواهینامه استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری
  • گواهینامه بین المللی FDA آمریکا
  • اخذ نشان CE
  • گواهی عضویت انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی دندن پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی