گواهینامه ها

  • گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت تجهیزات پزشکی

  • گواهینامه استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری

  • گواهینامه بین المللی FDA آمریکا

  • اخذ نشان CE

  • گواهی عضویت انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی دندن پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی