مقالات

خدمات هتلینگ بیمارستان ها و مراکز درمانی

خدمات هتلینگ بیمارستانی از جمله خدمات تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی بیمارستان ها می باشد که این روزها استفاده از خدمات هتلینگ به امری ضروری جهت رفاه حال بیماران و افزایش رضایت مندی آنان و خانواده هایشان در مراکز درمانی درآمده است. و از آن مهم تر آن که اگر شما هم از جمله مراکز درمانی […]

ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستان و افزایش رضایت مندی مردم

پس از گذشت تقریبا 2 سال از اجرای برنامه های دولت یازدهم ارتقا خدمات هتلینگ بیمارستانی و افزایش رضایت مندی مردم حاصل شد،در ادامه به گفتگوهای معاون فنی معاونت وزارت بهداشت و درمان در خصوص ارتقا کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان ها میپردازیم. گفتگو با معاونت وزارت بهداشت در خصوص خدمات هتلینگ بیمارستان : معاون فنی […]