سینک بیمارستانی

سینک بیمارستانی یک صفحه سینک از جنس استیل است که بیشتر برای اتاقهای عمل بیمارستان ها استفاده می شود . سینک بیمارستانی جهت استفاده جراحان برای شستشو دست ها قبل و بعد از جراحی در اتاق عمل بیمارستان نصب می شود . در شرکت رادطب نقش انواع سینک بیمارستانی کلینیکال سینک ، سینک ابزارشوی ، سینک اسکراب و … با باکیفیت ترین نوع سینک تولید می شود.


سینک اسکراب تک جداره PSK21

قابل استفاده دراتاق کار کثیف و یا CSSD بیمارستان­ها و CSR کلینیک­ها

سینک اسکراب تک جداره PSK22 دو شیره

قابل استفاده دراتاق کار کثیف و یا CSSD بیمارستان­ها و CSR کلینیک­ها

سینک اسکراب تک جداره PSK23 سه شیره

قابل استفاده دراتاق کار کثیف و یا CSSD بیمارستان­ها و CSR کلینیک­ها

سينک ابزار شوی تک مرحله ای PSK26

قابل استفاده دراتاق کار کثیف و یا CSSD بیمارستان­ها و CSR کلینیک­ها

سينک گچ گیری PSK27

سينک گچ گیری PSK27 قابل استفاده دراتاق گچ گیری

کلینیکال سینک PSK31

کلینیکال سینک PSK31 قابل استفاده در اتاق کار کثیف جهت تخلیه شیشه های ساکشن

سینک ابزارشوی دو مرحله ای PSK32

قابل استفاده دراتاق کار کثیف و یا CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها

سينک شستشوی نوزاد PSK33

سينک شستشوی نوزاد PSK33 قابل استفاده در بخش های نوزادان ، NICU، زایشگاه

سینک اسکراب PSK34

سینک اسکراب PSK34 قابل استفاده در پیش ورودی اتاق عمل و ورودی بخش­ها به منظور اسکراب دست

سینک ابزار شوی سه مرحله ای PSK35A

سینک ابزار شوی سه مرحله ای PSK35A قابل استفاده در CSSD بیمارستان ­ها و CSR کلینیک ها

سینک ابزار شوی سه مرحله ای PSK35B

قابل استفاده در CSSD بیمارستان ­ها و CSR کلینیک ها

سینک ابزار شوی سه مرحله ای PSK35C

قابل استفاده در CSSD بیمارستان ­ها و CSR کلینیک ها


  • 1
  • 2