محصولات دیگر

دستگیره PET23

قابل استفاده در سرویس های بهداشتی و حمام بیمارستان

دستگیره تمام استیل PET24

دستگیره تمام استیل PET24 قابل استفاده در سرویس های بهداشتی و حمام بیمارستان

سطل اتاق عمل چرخدار PET26

سطل اتاق عمل چرخدار PET26 قابل استفاده در اتاق عمل، اتاق احیا و درمان و اتاق پانسمان

رف نگهداری نمونه گیری دوتایی PET27A

رف نگهداری نمونه گیری دوتایی PET27A قابل نصب و استفاده در سرویس­های بهداشتی آزمایشگاه­های بیمارستانی و خصوصی

رف نمونه گیری ده تایی PET27B

قابل نصب و استفاده در سرویس­‌های بهداشتی آزمایشگاه های بیمارستانی و خصوصی

جاکفشی تمام استیل بیمارستانی PET28

جاکفشی تمام استیل بیمارستانی PET28 قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های عمل، پیش ورودی اتاق دیالیز، پیش ورودی بخش های CCU و ICU و کلیه پیش ورودی فضاهای استریل بیمارستانی

زیر پایی تمام استیل تک پله PET29A

زیر پایی تمام استیل تک پله PET29A قابل استفاده در جلوی تخت بیمار در بخش، اورژانس، اتاق های احیا و درمان، اتاق عمل و سایر بخش های بیمارستان

جاکفشی تمام استل دیواری PET40

قابل استفاده در پیش ورودی اتاق­های عمل، پیش ورودی اتاق دیالیز، پیش ورودی بخش­های CCU و ICU و کلیه پیش ورودی فضاهای استریل بیمارستانی

رف ابزار PET41

رف ابزار PET41 قابل استفاده در CSSD بیمارستان ها و CSR کلینیک ها و اتاق های کار کثیف

سینی نمونه گیری خون PET45A

سینی نمونه گیری خون PET45A با قابلیت نگهداری ظرف پنبه الکلی و اسپری الکل و سیفتی باکس0/5 لیتری و لوله های نمونه با ابعاد متفاوت

استند ورودی اتاق عمل با سینی کوچک PET46A

استند ورودی اتاق عمل با سینی کوچک PET46A قابل استفاده در پیش ورودی اتاق های جراحی و زایمان و ایزوله ،CCU، ICU و ...

زیر پایی تک پله پزشک PET29B

زیر پایی تک پله پزشک PET29B قابل استفاده در اتاق عمل به منظور استفاده دستیار پزشک


  • 1
  • 2