کابینت بیمارستانی

کابینت بیمارستانی که به منظور هتلینگ و دکور بیمارستان استفاده می‌شود در مدل‌های مختلف مانند کابینت‌های زمینی، کابینت‌های دیواری و یونیت با تنوع در تعداد کشو در کارخانه‌ی رادطب نقش جهان تولید می‌شود.از آن‌جایی که محیط و فضای بیمارستان باید محیطی بهداشتی، حرفه‌ای و آرامش بخش باشد رادطب نقش جهان در جهت طراحی مناسب تجهیزات بیمارستانی قدم‌های بزرگی برداشته است و انواع این تجهیزات از قبیل کابینت بیمارستانی، قفسه بیمارستانی، کمد بیمارستانی و … را با استفاده از بهترین متریال و مطابق با استانداردهای جهانی تولید کرده است.

اجرایی نمودن برنامه ارتقاء کمی و کیفی خدماتی که به بیماران و همراهان آنها در ارائه دادن امکانات خوب به آنها می گردد ،اصلی ترین گام برای افزایش رضایت‌مندی بیماران و کلیه خدمت گیرندگان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است و رادطب توانسته به موفقیت های ویژه‌ای در این زمینه دست یابد.

کابینت بیمارستانی رادطب

رادطب انواع کابینت را در مدل‌های مختلف تولید کرده است که بتواند تمام نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را در این رابطه رفع کند. این محصولات در نمونه‌های زمینی، دیواری و پرتال با تعداد کشوهای مختلف و در نمونه‌های درب‌دار و بدون درب قابل سفارش در رادطب هستند.

مهم‌ترین ویژگی‌های کابینت بیمارستانی رادطب

 • ساخته شده با استفاده از بهترین متریال
 • طراحی منحصربه فرد
 • امکان ارائه در مدل‌های درب‌دار و بدون درب
 • ارائه در ابعاد و اندازه‌های متنوع
 • متناسب با فضای بیمارستان

 • کابینت زمینی تک درب PCA25A

  قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت

  کابینت زمینی دو درب PCA25B

  قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت

  کابینت زمینی سه درب PCA25C

  قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت

  کابینت دیواری تک درب با سقف شیب دار PCA26A

  قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت

  کابینت دیواری دو درب با سقف شیب دار PCA26B

  قابل استفاده در آبدارخانه‌­های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی

  کابینت دیواری سه درب با سقف شیبدار PCA26C

  قابل استفاده در آبدارخانه­‌های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی

  كابينت دیواری بدون درب با سقف شیب دار PCA27

  قابل استفاده در اتاق کار تمیز و کثیف و اتاق تریتمنت

  یونیت سه کشو پرتابل PCA28

  قابل استفاده در بخش استریل مرکزی

  یونیت سه کشو ثابت PCA29A

  قابل استفاده در بخش استریل مرکزی و دارو کار تمیز

  یونیت چهار کشو ثابت PCA29B

  قابل استفاده در بخش استریل مرکزی و دارو کار تمیز

  کابینت زمینی استیل دو درب به همراه سینک استیل تک لگن PCA30

  قابل استفاده در اتاق های داروکار تمیز